روستای ده‌برآفتاب را بیشتر بشناسیم-فسمت هشتم-زبان و لهجه

زبان و لهجه

 زبان رسمی مردم این روستا زبان فارسی است. ولی مردم به گویش لری بویراحمدی با یکدیگر تکلّم می‌کنند که آمیختگی زیادی با زبان فارسی دارد و هر فرد خارجی با کمی دقّت می تواند از مضمون صحبت و کلمات آگاهی یابد.

بازدیدکنندگان تارنما

مجموع بازدید کنندگان
971
صفحات بازدید شده
15213
صفحات بازدید شده امروز
141
بازدید کنندگان امروز
10
بازدید از صفحات دیروز
121
بازدیدکنندگان دیروز
24