روستای ده‌برآفتاب را بیشتر بشناسیم-فسمت هشتم-زبان و لهجه

زبان و لهجه

 زبان رسمی مردم این روستا زبان فارسی است. ولی مردم به گویش لری بویراحمدی با یکدیگر تکلّم می‌کنند که آمیختگی زیادی با زبان فارسی دارد و هر فرد خارجی با کمی دقّت می تواند از مضمون صحبت و کلمات آگاهی یابد.

logo new روستای سادات ده برآفتاب شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد