روستای ده‌برآفتاب را بیشتر بشناسیم-قسمت هشتم-زبان و لهجه

روستای ده‌برآفتاب را بیشتر بشناسیم-قسمت هشتم-زبان و لهجه

نویسنده: مدیریت تارنما - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
لینک کوتاه :

زبان رسمی مردم این روستا زبان فارسی است. ولی مردم به گویش لری بویراحمدی با یکدیگر تکلّم می‌کنند که آمیختگی زیادی با زبان فارسی دارد و هر فرد خارجی با کمی دقّت می تواند از مضمون صحبت و کلمات آگاهی یابد. بازدید: ۲

زبان رسمی مردم این روستا زبان فارسی است. ولی مردم به گویش لری بویراحمدی با یکدیگر تکلّم می‌کنند که آمیختگی زیادی با زبان فارسی دارد و هر فرد خارجی با کمی دقّت می تواند از مضمون صحبت و کلمات آگاهی یابد.

بازدید: ۲